Safe Animal

Każde miasto w Polsce zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej jest zobowiązane do końca 2012 roku przeprowadzić na terenie miasta i gminy akcję elektronicznej identyfikacji zwierząt domowych wraz ze stworzeniem lokalnej bazy danych. Dotyczy to następujących zwierząt : psy, koty, tchórzofretki oraz konie. Akcja ta ma być przeprowadzona na wzór zakończonej już identyfikacji zwierząt hodowlanych – paszporty i kolczykowanie bydła. W przypadku zwierząt domowych ze względów estetycznych i humanitarnych identyfikację i rejestrację przeprowadza się za pomocą mikroczipów ( transponderów) wstrzykiwanych podskórnie w okolicach karku po lewej stronie zwierzęcia. Bardzo ważnym elementem, warunkującym skuteczność i celowość identyfikacji oraz tworzenia bazy danych zwierząt domowych z danego miasta lub regionu jest rejestracja bazy danych zaczipowanych zwierząt zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w Europejskim Systemie Baz Danych EUROPETNET. Firmą, która zajmuje się tym w Polsce od kilku lat jest SAFE-animal.

W przypadku SAFE-animal – bazy zrzeszonej w EUROPETNET – maja Państwo pewność, ze zwierzęta zostaną wprowadzone do europejskiej ewidencji i w razie ewentualnego zaginięcia zostanie szybko odnalezione na terenie kraju , Europy lub całego Świata . Pozwala ona na pełne kontrolowanie migracji zwierząt, natychmiastowy dostęp do danych osobowych właścicieli zwierząt jak i danych lecznic, które dokonały zabiegu iniekcji transpondera. Bardzo ważne jest zagwarantowanie właścicielowi psa, że dokonanie iniekcji transpondera służy poprawie bezpieczeństwa jego psa. Każdy właściciel wchodząc na stronę: www.safe-animal.eu, a następnie na zakładkę „szukaj” po w prowadzeniu numeru z transpondera, ujrzy dane swojego zwierzęcia.

W trosce o profesjonalne przeprowadzenie elektronicznej identyfikacji zwierząt przez Urzędy Miejskie w wielu miastach Polski (np. Poznań, Szczecin, Warszawa, dwie dzielnice miasta Łodzi) podpisane zostały umowy gwarantujące rzetelna obsługę informatyczną rejestrów identyfikowanych zwierząt. Wychodzi to naprzeciw Urzędom Miast, które po raz pierwszy zderzają się z koniecznością ujednolicenia systemu przechowywania danych w ramach Unijnego projektu identyfikacji zwierząt. W większości miast, z uwagi na znaczny koszt inwestycji we własna bazę danych, rezygnuje się z jej posiadania, co uniemożliwia profesjonalną obsługę danych. Firma SAFE-animal przejmuję ten obowiązek w ramach podpisanej z miastem umowy, gwarantując nieodpłatne dostęp do międzynarodowej bazy danych, wprowadzenie rekordów do bazy i możliwość odnalezienia zwierząt na terenie całego kraju, Europy lub Świata


Cele i korzyści wynikające z rejestracji bazy danych zwierząt z danego miasta i gminy w zbiorze EUROPETNET:
- jedna z najlepszych profilaktyk bezdomności psów i kotów w Polsce
- znaczne ograniczenie zwierząt porzuconych lub pozornie bezpańskich
- ograniczenie ilości zwierząt przebywających w Schroniskach , wraz z obniżeniem kosztów utrzymania zwierząt w Schroniskach
- prowadzenie rejestru psów uznanych za agresywne
- błyskawiczna identyfikacja właściciela zwierzęcia w przypadku pogryzienia przez zwierzę ludzi lub innych zwierząt
- natychmiastowa identyfikacja właściciela zwierzęcia w przypadku kolizji drogowej z udziałem zwierzęcia lub znalezienia martwego zwierzęcia
- prowadzenie statystyki liczebności zwierząt na terenie miasta i gminy
- zastąpienie ankietyzacji
- szybka identyfikacja właściciela zwierzęcia w przypadku łamania prawa - brak obowiązujących szczepień, smyczy, obroży, kagańca lub zanieczyszczanie przez zwierze np. placów zabaw dla dzieci, miejsc publicznych
- znaczne ograniczenie liczby właścicieli posiadających zwierzęta, a nie odprowadzających należnego podatku do kasy miasta.